Skip to main content

Kampanie społeczne i CSR

  • opracowanie nośnych i innowacyjnych projektów kampanii, uwzględniających długofalowe cele klienta,
  • łączenie strategii projektu ze strategią komunikacji, zapewniając w ten sposób obecność marki i jej pożądany wizerunek w mediach,
  • budowanie komunikatu związanego z projektem, istotnego dla interesariuszy klienta
  • pozyskiwanie liderów opinii i wykorzystanie ich zaangażowanie na rzecz sprawy do zbudowania zasięgu kampanii/projektu.
  • nawiązywanie efektywnej współpracy z patronami medialnymi, wykorzystując ich zasoby do zwiększenia impaktu medialnego kampanii,
  • przygotowanie wydarzenia medialnej akcji oraz poprowadzenie biura prasowego zapewniając zintegrowaną komunikację projektu.